Kanál RSS

Nebyl přidán žádný RSS kanál

obchodní firma

Václav Štefan

se sídlem Kokory 24
Kokory, 751 05
identifikační číslo: 46592571

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elektrokola-dh.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVÁNÍ.

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova, kde můžete nakupovat v kteroukoliv dení dobu. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese. 

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY.

Úspěšně uzavřená objednávka je potvrzena na Váš e-mail. Dbejte proto zvýšené pozornosti při vyplňování všech údajů při uzavírání objednávky (správné tel. číslo, ulice vč. čísla popisného, e-mailová adresa). Pokud neobdržíte e-mailové potvrzení o uzavřené objednávce během několika minut, je něco špatně - objednávka se z nějakého důvodu nezaznamenala nebo byla uvedena špatná e-mailová adresa. V tomto případě nás kontaktujte. 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY.

Každou objednávku můžete zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Každou objednávku uzavírejte s rozmyslem, vzhledem k tomu, že se snažíme zboží expedovat opravdu obratem, stává se že zákazník chce zrušit již odeslanou objednávku, kterou pak nepřevezme a nám zbytečně rostou provozní náklady. Ty musíme promítnot do koncových cen. 

6. BALNÉ A POŠTOVNÉ.

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou sp.p. nebo přepravní službou PPL – zboží zaplatíte při převzetí zásilky, v tomto případě je nutno při objednávce zadat tel.spojení (nejlépe mobilní telefon) – řidič Vás bude v den doručení zásilky informovat o přibližné době dodání, budete tak mít čas si připravit potřebnou hotovost – cena dopravného na dobírku je u zboží do 10000Kč bez DPH 120,-Kč bez DPH u spedice PPL, respektive 150Kč bez DPH u České Pošty. Možno též zvolit platbu předem na účet. V tom případě je pak dopravné 85,-Kč bez DPH u spedice PPL respektive 115 Kč bez DPH u České Pošty. Způsob platby je možné zvolit při uzavírání objednávky zboží. Přeprava na Slovensko je realizována spedicí PPL/DHL. Zde je nutná zálohová bezhotovostní platba a cena přepravy je 250Kč bez DPH.. Do ostatních států a při přepravě nadrozměrných zásilek (nad 25Kg) se cena přepravy určuje individuálně.

POZOR - pro přepravu celých kol/elektrokol platí speciální podmínky. Nelze je zaslat balíkem, ale z bezpečnostních důvodů je posíláme přepravou nadrozměrných zásilek PPL Sprint. Cena za přepravu je v rámci ČR 350Kč bez DPH. Pokud je hrazeno dobírkou, pak 390Kč bez DPH.

Přehled poštovného ČR při objednávce do 5000Kč bez DPH:
ČP - zálohově - 115 Kč bez DPH
ČP - dobírkou - 150 Kč bez DPH
PPL - zálohově - 85 Kč bez DPH
PPL - dobírkou - 120 Kč bez DPH (možno platit řidiči platební kartou)

Přehled poštovného ČR při objednávce nad 10000Kč bez DPH:
ZDARMA s vyjimkou celých elektrokol, zasílaných přes PPL Sprint

Přehled poštovného Slovensko (hodnota objednávky nerozhoduje):
PPL/DHL - zálohově (CZK nebo EURO) - 250 Kč bez DPH


7. DODACÍ LHŮTA.

Zboží které máme na skladě odesíláme většinou do dvou dnů,pokud byla objednávka přijata do 12-ti hodin. Pokud je zboží skladem, probíhá celý proces automatizovaně a Vy jen obdržíte v několika málo následujících dnech své zboží. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat a upřesníme dodací lhůtu.

8. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ. 

Právo dodavatele na odstoupení.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vrácení zboží zákazníkem.
Nejdříve nás kontaktujte,nejlépe písemnou formou - e-mailem. Zboží nám zasílejte pouze jako doporučenou zásilku nebo balík. V žádném případě ne jako dobírku - bude Vám vrácena. Právo na odstoupení se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně , tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.elektrokola-dh.cz či nikoliv. Samotné odstoupení od kupní smlouvy upravuje následující odstavec 9.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajíícího (Kokory 24, 75105 Kokory) či na adresu elektronické pošty prodávajícího stefan@elektrokola-dh.cz.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
13.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
13.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
13.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
13.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
13.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, případně je v návodu a popisu zboží uvedeno legislativní omezení jeho používání.

13.3. Ustanovení uvedená v čl. 13.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

13.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

13.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

13.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

13a. REKLAMACE

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/ Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele. Ve všech případech kdy reklamujete zboží uvádějte i vaše bankovní spojení pro případné vrácení finančního obnosu, vracení složenkou nebo v hotovosti není z provozních důvodů možné.

Přijetí reklamace: reklamované zboží je považováno za přijaté do reklamačního řízení jen pokud spolu s reklamací dodá zákazník kopii dokladu o koupi a písemný popis reklamované závady.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Některé prodávané komponenty nejsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích, to znamená, že je lze používat jen mimo ně. Pokud je bude zákazník používat v rozporu s tímto schválením, činí tak jen a pouze na svoji vlastní odpovědnost. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

13b. REKLAMACE BATERIÍ

a) Akumulátory - Záruka se nevztahuje na pokles kapacity (zkracováním času práce přístroje s baterií), která je způsobena běžným užíváním a záleží od intenzity používání - množství cyklu vybíjení a nabíjení baterie. Záruční lhůta na samotný akumulátor je 24 měsíců, na kapacitu akumulátoru je poskytována záruka 6 měsíců.

b) Akumulátory - Zaruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením (zkrat) nebo nedostatečnou údržbou baterie (zničení úplným vybitím atd.), dále na poškození tekoucí vodou atd.

c) Nabíječky - Záruka 24 měsíců se vztahuje na funkčnost, nikoli opotřebení používáním, např. opotřebení povrchu obalu, přelomení kabelu, atd.

14. AKCEPTACE PLATNÉ LEGISLATIVY

Zákazník byl omeznámen s tím, že prodáváne sety pro přestavbu na elektrokolo nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích.

15. OSOBNÍ ODBĚR Kokory

Osobní odběr Kokory 24, 75105 KOKORY,Při odběru celé elektrosady vám dovezeme do vzdálenosti až 50km. 

16. GEOGRAFICKÁ PŮSOBNOST

Veškeré zboží a služby dodáváme pouze v rámci Evropské únie. Do zemí mimo EU zboží nedodáváme a neakceptujeme ani zasílání zboží zpět na reklamaci ze zemí mimo EU. Pokud zákazník zakoupí zboží v rámci EU, odveze ho pak mimo EU, a je třeba ho reklamovat, musí zboží dodat z Evropské únie a v rámci EU mu bude opět vráceno po opravě.

17. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

17.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

17.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

17.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy stefan@elektrokola-dh.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

17.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

17.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. • Kola na elektrokola
 • Přestavby na elektrokola
 • Středové pohony
 • Kokory okr. Přerov elektrokola-přestavby.  Golden motor, MagicPie, Evbike.
 • Hotová kola jsou krásná, ale to ja tak vše co mohou nabídnout. Přestavba, co se týče jízdy a ceny je vždy mnohem výhodnější.
 • POZOR 
 •  Montujeme motory i s vysokým výkonem na sjezdová a horská kola. Otvíráme tak nové obzory všem, kteří jezdí rádi z kopce do kopce!! Testovací jízda zdarma! Samozřejmě nabízíme i běžná elektrokola na cyklostezky a do města.
 • Montáž na míru dle požadavků  jako jsou rychlost, výkon, dojezd, cena a hlavně spokojenost.
 • Téměř u všech sad nastavíme pouhým přepnutím legální výkon.
 • Nabízíme velmi kvalitní a vyladěné řídící jednotky s vyšším výkonem..
 • Baterie o pouhých 1000,- kč dražší, může být i trojnásobně lepší. Kvalitně postavené e-kolo jezdí a neleží v garáži.
 • Když už to má něco stát, ať to stojí za to.

Elektrokolo využijete ve městě třeba k dojíždění do prácea tím hodně ušetřite času peněz a hlavně nervy s parkováním.1000W Magic pie Golden motor. Nejlepší motor za velmi dobrou cenu.
Velmi dobře vyladěné středové pohony přináší dlouhodobou radost. Přijeďte se projet.


Jezdit do práce nebo do školy na kole a přitom se nezapotit ani při šlapání do kopce? To je možné pouze s kolem, které je vybaveno našim elektromotorem. v náboji nebo středovým pohonem.

Služba

Při zakoupení celé přestavbové sady včetně akumulátoru si pro vaše kolo do vzdálenosti  50km dojedeme a po přestavbě zase přivezeme...

 • Motor na kolo 
 • Kola na elektrokola
 • Přestavba na elektrokola
 • Středové pohony 8fun

 • Proč kupovat u nás?

  Elektrokola aktivně používáme už od roku 2009. Jsme téměř každodenní uživatelé. Vyzkoušeli jsme řadu motorů a baterií různých kapacit v terénu i na silnici. Dokážeme kombinovat a postavit e-bike přesně podle vašich představ. Většinu náhradních dílů máme skladem v prodejně, takže téměř všechny opravy uděláme snad i počkání. Pokud se něco porouchá na novém kole, tak co nejrychleji opravíme nabo zapůjčíme náhradní díl.


 • Jízda na kole od nás je nikdy nekončící zábava a radost. Naše kola neleží v garáži. Víme co děláme.